press to zoom
Veronica Cagigao & Keiko Abe
Veronica Cagigao & Keiko Abe

FMUC 2016, Tenerife Spain

press to zoom
Veronica at Taknara Concert
Veronica at Taknara Concert
press to zoom
Concert in Poland
Concert in Poland
press to zoom
Verónica Cagigao
Verónica Cagigao
press to zoom
Verónica Cagigao & Keiko Abe
Verónica Cagigao & Keiko Abe

In Tokyo

press to zoom
Verónica Cagigao
Verónica Cagigao
press to zoom
Concert in Auditorio de Tenerife
Concert in Auditorio de Tenerife
press to zoom
Concert at Mapfre La Laguna
Concert at Mapfre La Laguna
press to zoom
Verónica Cagigao
Verónica Cagigao
press to zoom

PHOTOS